Aktuálne

Farské oznamy

Birmovanci

Misie 2010

Kontakt

Pohrebná sv. omša

V stredu 30. júna 2010 o 15.00 hodine bude pohrebná sv. omša za +Veroniku Nagyovú.
ZMENA: Sv. omša o 18.00 hodine nebude, spovedanie bude od 17.00 do 19.00.

Diecézne stretnutie mládeže v Nitre

Od 3. do 5. júla 2010 sa v areáli Nitrianskeho hradu bude konať Diecézne stretnutie mládeže. Registrácia a info na www.mladez-dnes.sk.